zaterdag, 10 juni 2023
Volleybal regels
Geschreven door Christophe Lenaerts    donderdag, 04 oktober 2007 11:03   

DOEL :


Het doel van volleybal, is de bal over het net sturen met de bedoeling hem de grond te laten raken binnen de speelhelft van de tegenpartij en de tegenpartij te verhinderen om dit op jou speelhelft te doen. Dit alles volgens de opgelegde regels van het volleybal.


SPELERS :


Op enkele uitzonderingen na, mogen ALLE spelers zowel vooraan (in aanval) als achteraan op het veld (verdediging of opslag) spelen. Een speler mag geen (fysieke) hulp krijgen van zijn/haar ploegmaats, tenzij om een fout te verhinderen (over de middenlijn stappen, het net aanraken). Hierbij mag een teamspeler de andere speler tegenhouden. De spelers van het team aan de opslag, mogen niet met opzet het zicht op de opslaande speler of de baan van de bal blokkeren of hinderen. De bal mag met elk lichaamsdeel worden teruggespeeld. De bal mag verschillende lichaamsdelen tegelijk raken, op voorwaarde dat het contact tegelijk is. Elk team mag één libero opstellen. De libero is een gespecialiseerde verdedigende speler. Deze moet een opvallende, andere kleur van trui dragen dan de rest van zijn team. De libero mag receptie en verdediging uitvoeren, maar mag geen opslag geven, geen aanval aan het net uitvoeren en geen block uitvoeren.

REGELS :


De bal wordt in het spel gebracht door middel van een onderhandse of bovenhandse opslag. De bal mag bij het opslagen het net aanraken mits hij erover geraakt en binnen de speelhelft van de tegenpartij valt. Bij de opslag, moeten alle spelers op het terrein op hun correcte plaatsen staan. Vanaf dat de opslag is genomen, mogen spelers onderling positie wisselen. Elk team mag gebruik maken van drie balcontacten (blockcontact wordt niet meegerekend), om de bal naar de tegenstander te spelen. Het spel gaat door tot de bal de grond raakt of buiten de lijnen belandt. Wanneer twee spelers tegelijk de bal aanraken, telt dit ook 2x. Een bal die in het net vliegt mag tot 3x toe uit het net worden opgevangen door het team. Een bal is "uit" wanneer hij: volledig buiten de lijnen de grond raakt een object buiten het speelveld raakt (tribune, plafond, …) een onderdeel van het spel raakt (netkoord, netpaal, antennes, …) onder het net doorgaat Een fout wordt gegevens wanneer : een speler de bal 2x na elkaar aanraakt een speler wordt geholpen door een teammaat een speler de bal vastpakt, ipv hem door te spelen een team de bal 4 keer of meer heeft geraakt. Tijdens een block mag je de handen of armen over het net houden, indien je hierbij de aanvallende speler niet hindert in zijn/haar aanval, of de bal raakt, vooraleer hij/zij de bal heeft geraakt. Bij een collectief block (2 of meer spelers) mogen verschillende spelers de bal tegelijk aanraken, indien dit alles tijdens dezelfde actie gebeurt.


PUNTEN :


Als het team dat opslaat, de rally wint, krijgt het één punt (rally point systeem). Wanneer het ontvangende team de rally wint, gaat het punt én de opslagbeurt naar hen en de spelers van dit team draaien één positie met de klok mee. Een set wordt gewonnen, indien één team een score behaalt van 25 (met minstens 2 punten verschil). Men speelt 3 winnende sets. Indien dus een 5é en beslissende set wordt gespeeld, gaat deze tot 15 (met opnieuw 2 punten verschil) Bij elke nieuwe set wordt van terrein gewisseld, behalve bij de beslissende set. Hier wisselt men pas indien één van de teams 8 punten heeft bereikt.


RISICO :


Spelers die een bril of lenzen dragen, doen dit steeds op eigen risico. Bij schade kan er nooit aanspraak worden gemaakt op de verzekering.

Laatst aangepast ( dinsdag, 25 augustus 2009 21:51 )